Guilbaud Frères

Guilbaud Frères Edouard a Marcel Guilbaud se narodili v dlouhé řadě vinařů a založili v roce 1927 Guilbaud Frères. Snaží se nabídnout a zaručit kvalitu své produkce, což druhá a třetí generace vždy udržují se stejnou přísností. Díky výsadní poloze jejich rodinných...