Guilbaud Frères

Edouard a Marcel Guilbaud se narodili v dlouhé řadě vinařů a založili v roce 1927 Guilbaud Frères. Snaží se nabídnout a zaručit kvalitu své produkce, což druhá a třetí generace vždy udržují se stejnou přísností. 
Díky výsadní poloze jejich rodinných vinic v Rhone a důvěrné znalosti terroirů je výroba Guilbaud Frères známkou kvalilti.